List Komendanta Głównego PSP do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Dnia Strażaka.

.

Kategoria: