Poznański Dzień Strażaka

04 maja 2018 roku uroczystą mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana przy ul. Kościelnej 3
w Poznaniu rozpoczęły się tegoroczne obchody poznańskiego Dnia Strażaka.

W następnej kolejności, wszyscy zebrani strażacy oraz pracownicy cywilni udali się na plac Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1
przy ul. Wolnica 1 w Poznaniu, gdzie odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie poznańskim strażakom”.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że tablica pamiątkowa poświęcona „Poznańskim Strażakom” usytuowana na kamiennym cokole powstała z inicjatywy Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
w Poznaniu. Właśnie tym symbolicznym aktem postanowiono uhonorować 131. rocznicę powołania poznańskiej zawodowej straży pożarnej, a także służbę i pracę wszystkich strażaków oraz pracowników cywilnych za ich odwagę i ofiarność w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia z narażeniem własnego życia.
Całość rozpoczęła się złożeniem meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Mariusza Kowalskiego.
Następnie głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak, po czym nastąpiło odczytanie apelu pamięci poznańskich strażaków przez Dowódcę JRG Nr 7 st. kpt. Jacka Orlikowskiego.
W dalszej części uroczystości nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem przez zaproszonych gości:
- Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak
wraz Zastępcami mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą oraz mł. bryg. Dariuszem Matczakiem,
- w imieniu Starosty Poznańskiego kwiaty złożył Członek Zarządu Starosty Poznańskiego Zygmunt Jeżewski,
- w imieniu Prezydenta Miasta Poznania kwiaty złożył Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Witold Rewers,
- Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jan Kołdej,
- Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. Maciej Nestoruk,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Wacław Zajączkowski wraz z członkiem Prezydium dh Maciejem Gorzelannym,
- w imieniu Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wiązankę złożył Prezes Zarządu Koła Kazimierz Kucierski w asyście Mariana Puziaka, Władysława Kaczmarka, Witolda Rewersa oraz Krzysztofa Wiśniewskiego,
- w imieniu Zarządu Miejskiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa kwiaty złożyła delegacja w składzie Tomasz Libert oraz Krzysztof Wojtkowiak,
-Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak wraz z Zastępcą mł. bryg. Jarosławem Zamelczykiem.
Po złożeniu wszystkich wiązanek kwiatów dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu apelu Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, po czym nastąpiło wyprowadzenie wszystkich pododdziałów strażackich.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Galeria: