Życzenia Wiceministra SWiA Jarosława Zielinskiego.