Kurs instruktorski CBRNE w Czechach

W dniach 23-27 kwietnia 2018 roku mł. kpt Wojciech Tomczak z JRG 6 Poznań wraz z bryg. Grzegorzem Bugajem z JRG 6 Warszawa, st. kpt. Damianem Woszczyną z JRG 6 Kraków oraz st. kpt. Markiem Wnękiem z JRG Nowa Sarzyna brali udział w międzynarodowym kursie dla instruktorów służb ratowniczych, sygnowanym przez NATO „Introduction to the International CBRN Training Curriculum for Trainers of First Responders to CBRN Incidents Course”.

Zajęcia odbywały się w centrum doskonalenia „Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense – Centre of Exelence” zlokalizowanego w bazie wojskowej w Czechach. Tematyka kursu obejmowała rożne aspekty zagrożeń zaliczanych do incydentów CBRNE. Zwrócono szczególną uwagę na metodykę dobierania poziomu zabezpieczeń ratowników oraz sprzętu pomiarowego, sposoby organizacji działań ratowniczych na miejscu ataków terrorystycznych z użyciem bojowych środków trujących oraz organizacja dekontaminacji i działań medycznych. Oprócz zajęć teoretycznych strażacy mieli okazję sprawdzić się w realnych ćwiczeniach praktycznych – zasymulowano zdarzenie z użyciem toksycznych gazów przemysłowych oraz incydent radiologiczny.

Kurs oraz ćwiczenia praktyczne pozwoliły na udoskonalenie umiejętności reagowania przy zdarzeniach CBRNE. Nabyte doświadczenia z pewnością zostaną przekazane strażakom w Polsce.

Galeria: