Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

Od dźwięków Swarzędzkiej Orkiestry Dętej pod batutą Łukasza Gowarzewskiego, które rozbrzmiewały na Swarzędzkim Rynku, 13 maja 2018 roku odbyły się uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone jednocześnie z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 380-lecia nadania praw miejskich Swarzędzowi.

Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Adriana Fiszera przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesławowi Pokorskiemu. Następnie, po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu flagi państwowej, wszystkich przybyłych gości powitał gospodarz, Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. W dalszej części głos zabrał Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wacław Zajączkowski.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i odznaczeń.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał dyplom, który otrzymał st. kpt. Kamil Witoszko, Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego poznańskiej Komendy. Dyplom Komendanta Głównego PSP wręczył przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Wiesław Pokorski wraz z Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu bryg. Jackiem Michalakiem.
Prezydium Zarządu Głównego OSP RP przyznało również Złoty Znak Związku, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku, który powędrował do dh Ireneusza Kujawy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonaku. O wręczenie wyróżnienia poproszono V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Ryszarda Kamińskiego w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wacława Zajączkowskiego oraz st. bryg. Wiesława Pokorskiego.
Nie zabrakło wyróżnienia „najmłodszych stażem strażaków” za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną przyznając Odznaki „Strażak Wzorowy”, które zostały wręczone przez dh Wacława Zajączkowskiego.
Następnie przyznano awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów, aspirantów i podoficerów.
Tradycyjnie już zostały przyznane przez Prezydenta Miasta Poznania nagrody „Poznański Strażak Roku” oraz „Najlepszy Strażak Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Poznania”. Nagroda ta cyklicznie jest przyznawana od roku 1999, a jej pierwszym laureatem był mł. ogn. Robert Mieczyński z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Poznaniu.
W tym roku pierwszą nagrodę oraz tytuł „Strażaka Roku” otrzymał st. ogn. Konrad Tabor z JRG Nr 1, natomiast najlepszym „Strażakiem OSP miasta Poznania” został dh Narcyz Szulczyński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesinach. Wyróżnionym nagrody wręczali Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Witold Rewers oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.
Również Starosta Poznański wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych przyznał nagrodę „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”.
Pierwsza nagroda „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” Państwowej Straży Pożarnej powędrowała w tym roku do st. ogn. Krzysztof Morzyka z JRG Nr 9 w Mosinie, a najlepszym „Strażakiem Roku Powiatu Poznańskiego” wśród ochotników została dh Eliza Bałazy z OSP Puszczykowo. Nagrody laureatom konkursu wręczali Starosta Poznański Jan Grabkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wacław Zajączkowski oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.
Należy zaznaczyć, że Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak przyznał nagrody finansowe dla strażaków poznańskiego garnizonu, które powędrowały do asp. sztab. Piotra Kustonia z JRG Nr 1 oraz ogn. Jacka Kotlarskiego z JRG Nr 2. Wręczenia nagród pieniężnych dokonał przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Pokorski.
W uznaniu wieloletnich zasług i wkładu w rozwój ochrony przeciwpożarowej okolicznościowymi pamiątkami zostali wyróżnieni Starosta Poznański Jan Grabkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Komendant Gminny OSP Swarzędz dh Sławomir Kaźmierczak. Okolicznościowe pamiątki zostały wręczone przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jacka Michalaka.
Na zakończenie strażackiej uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Pokorski, Starosta Poznański Jan Grabkowski, a także Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski.
Zwieńczeniem uroczystego apelu była defilada pododdziałów marszowych wraz z pocztami sztandarowymi pod dowództwem kpt. Przemysława Kusala.
Po części oficjalnej Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka, przy dźwiękach przygrywanych przez Swarzędzką Orkiestrę Dętą, wszyscy zebrani zostali zaproszeni do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu, na tradycyjny strażacki poczęstunek, czyli strażacką grochówkę.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Data wydarzenia: 
niedziela, Maj 13, 2018 - 23:45
Galeria: 
Kategoria: