Spotkanie podsumowujące działalność „Zbiórek koleżeńskich” przy Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu w 2017 r.

22 maja bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Zbiórek koleżeńskich”, tym razem podsumowujące działalność
za rok 2017.

W zebraniu udział wzięło 5 funkcjonariuszy KM PSP w Poznaniu. Podczas zebrania poruszono m. in.:
1. Dyskutowano nad kierunkami organizowanej pomocy w roku bieżącym. Ustalono, iż w dalszym ciągu comiesięczną pomocą finansową zostanie wsparte dziecko z trwałym uszczerbkiem zdrowotnym funkcjonariusza z JRG-7. Pomoc finansowa będzie wykorzystana na rehabilitację córki.
2. Przegłosowano również pomoc finansową dla funkcjonariusza JRG-5, który uległ wypadkowi ciężkiemu w służbie. Pomoc jest wykorzystywana do wypożyczania urządzeń przyspieszających zrost złamanych podczas wypadku kości. Funkcjonariusz przedstawił stosowne faktury na podstawie, których wypłacone będą środki finansowe (1600zł).
3. Podczas spotkania przedstawiono wydatki poniesione przez Komitet zbiórek koleżeńskich 2017 roku. Koszty przedstawiają się następująco:
1. Dziecko z trwałym uszczerbkiem zdrowotnym funkcjonariusza z JRG-7, rehabilitacja 12 x 400 =4800 zł
3.Wdowa po zmarłym emerycie z JRG-8 – pomoc finansowa w kupnie węgla 820 zł, oraz dofinasowanie do wakacji córki w kwocie 500 zł
3.Dzieci po zmarłym funkcjonariuszu z JRG-7 – 400 zł - paczka
4. Funkcjonariusz JRG-5 – dofinansowanie do urządzenia przyspieszającego leczenie – 900 zł
6.Wdowa po zmarłym funkcjonariuszu z JRG-2 - 170 zł- zakup zniczy.

Suma pomocy wyniosła 7590 zł
Stan konta na koniec roku 2017 wynosił 24438 zł
Aktualny stan konta wynosi 28750 zł
Kolejny termin spotkania ogłoszony zostanie w najbliższym czasie.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu serdecznie zapraszamy!

Kategoria: