JRG-3 Wizyta przedszkolaków

18 maja 2018 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3 w Poznaniu odwiedziły „Misie” i „Jeże” z Przedszkola Nr 192 mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Leszka.
Podczas wizyty dzieci dowiedziały się czym, oprócz gaszenia pożarów, zajmują się strażacy jak poprawnie wykonać zgłoszenie na numery alarmowe oraz poznały różne rodzaje ubrań i sprzęt używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wraz z jego przeznaczeniem. Przez chwilę każdy mógł zostać strażakiem i przymierzyć strażacki hełm, wejść do samochodu pożarniczego i polać wodę ze strażackiego węża. Nie zabrakło też prawdziwego dymu. A na wszystkie pytania strażacy odpowiadali z dużą cierpliwością i zaangażowaniem.
sporządził kpt. Lusiak Wojciech

Galeria: