Dni bezpieczeństwa w szkole

W dniu 22.05.2018 r. zastęp z JRG - 3 został zaproszony na „Dni bezpieczeństwa” zorganizowane przez klasy trzecie w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego
w Kostrzynie. Rolą strażaków, była ocena wiedzy dzieci, nabytej przez roczne doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Potwierdzeniem tych zdolności były zaprezentowane scenki medycznej, które imitowały zdarzenia mogące się wydarzyć w życiu codziennym:
upadek z wysokości, przewrócenie się na rowerze, zasłabnięcie osoby starszej itd.
Każda scenka była skrupulatnie analizowana, a następnie drobne nieścisłości wyjaśniane na forum i pokazywane przez zastęp już w sposób spójny i prawidłowy. Na końcu strażacy wymyślili własną scenkę medyczną, która mogła unaocznić wiedzę i sprzęt, którym pracują.
Doskonała inicjatywa Szkoły i merytoryczne przygotowanie dzieci przez panie wychowawczynie na pewno spowodują wychowanie w duchu świadomych, bezinteresownych obywateli niosących w razie potrzeby pomoc w umiejętny sposób.

sporządził: asp. Jędzej Sierant

Galeria: