Ratownictwo na wodach powodziowych

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Poznaniu w składzie st. asp. Romaniuk Tomasz, mł. asp. Melerowicz Michał, ogn. Stachowiak Paweł, mł. ogn. Bartkiewicz Piotr oraz st. str. Stanisławiak Damian w dniach 21 – 25.05. 2018r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych odbywający się w Nowych Sączu. Kurs ten prowadzony był przez Instruktorów SA PSP w Krakowie, którego celem jest przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia związanego z rwącymi wodami powodziowymi oraz prowadzenia działań ratowniczych w nurcie - rzeka Warta prędkość nurtu powyżej 1 m/s.
W czasie tygodniowego szkolenia podejmowano tematy związane z:
- hydrologią i locją rzek,
- bezpieczeństwo działań ratowniczych,
- techniki ratownicze i przeprawy wodne,
- organizacja działań ratowniczych i pierwsza pomoc.
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzono egzamin – pozorowaną akcję ratowniczą, która wymagała prowadzenia technik podejmowania osób poszkodowanych przy pomocy odpowiednio dobranego sprzętu ratowniczego. Warto dodać, że zajęcia organizowane były w górskim krajobrazie na torze kajakowym o bardzo szybkim nurcie oraz rzekach Dunajec i Poprad, a strażacy musieli wykazać się bardzo dobrymi umiejętnościami z zakresu ratownictwa wodnego.

Galeria: