RYŚ - nocny maraton

W nocy z 26 na 27 maja d-ca zmiany I kpt. Bartosz Tunia startował w „Rysiu“, Nocnym Maratonie z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków.
Skład drużyny "Florian Poznań" to:
• st. sekc. Tomasz Osiński z SGPR Poznań z Szakłakiem,
• sekc. Tomasz Dudzik z SGPR Poznań z Weberem,
• st. ogn. Andrzej Kęsa z SGPR Poznań z Mietkiem,
• kpt. Bartosz Tunia z JRG-3 Poznań z Mortem.
Głównym celem maratonu było:
• sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
• praktyczne potwierdzenie umiejętności posługiwania się kompasem i mapą
w trudnych warunkach pogodowych, pod presją czasu i w sytuacji wzmożonego wysiłku,
• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
• popularyzacja imprez na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku,
• wymiana dośwaidczeń przez sympatyków imprez na orientację,
• integracja środowiska służb mundurowych,
• kreowanie pozytywnego, prawdziwego i rzetelnego wizerunku służb mundurowych.

Podczas marszobiegu na orientację, zaliczano w odpowiedniej kolejności poszczególne punkty trasy, gdzie wykonywano wiele ciekawych zadań zarówno sprawnosciowych i umysłowych. Po przebiegnięciu 64 kilometrów, drużyna „Florian Poznań“ w kategorii służb mundurowych, została sklasyfikowana na 3 miejscu.
Szczególne gratulacje zostały skierowane na organizatorów, którzy przygotowali marszobieg oraz konkurencje na wysokim poziomie, w których nie zabrakło kreatywności i szczególnego zaangażowania członków zespołu do ich wykonania. Wspaniała atmosfera, która panowała wśród uczestników reprezentujących różne formacje mundurowe jest niewątpliwie dużą zachętą na promowanie „Rysia“
wśród naszej „braci strażackiej“.

Galeria: