Protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzenia etapu II naboru na stanowisko stażysty

Protokół w załączeniu poniżej.