Protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzenia sprawdzianu z pływania (II etap naboru) na stanowisko stażysty

Protokół w załączeniu poniżej

Załączniki: 
Kategoria: