Narada szkoleniowa z Komendantami Gminnymi OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku było gospodarzem spotkania kwartalnego Komendantów Gminnych OSP z terenu miasta Poznania
i powiatu poznańskiego.

Wspomniane szkolenie odbyło się w dniu 26 czerwca 2018 r.
Uczestnikami całego spotkania byli: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, przedstawiciele pionu operacyjnego z Zastępcą Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego kpt. Adamem Szydą na czele, Dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych poznańskiej Komendy oraz Komendanci Gminni OSP.
Wszystkich zebranych przywitał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik Antoni Kalisz, natomiast właściwą część narady rozpoczął Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego od przedstawienia bieżących zagadnień operacyjno – szkoleniowych, po czym Dowódca JRG Nr 5 mł. bryg. Krzysztof Bugajak szczegółowo omówił elementy budowy systemu zaopatrzenie wodnego oraz dostarczania wody na duże odległości. Następnie poruszono kwestie przekazywania danych osobowych względem obowiązujących przepisów (RODO).
Zaznaczono również wkład jednostek OSP podczas charakterystycznych akcji ratowniczo-gaśniczych, które miały miejsce w ostatnim czasie.
Spotkanie podsumował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, dziękując równocześnie OSP Kórnik za możliwość przeprowadzenia szkolenia w remizie.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: