Protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzenia etapu III naboru na stanowisko stażysty

Protokół w załączeniu poniżej