Szkolenie z zakresu organizacji łączności

03 lipca 2018 roku na Sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7 w Poznaniu, w ramach zajęć doskonalenia zawodowego, odbyło się szkolenie dla abonentów sieci radiowych zgodnie
z „Instrukcją w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP".

Zajęcia zostały podzielone na dwie części, teoretyczną i praktyczną.
W części teoretycznej, prowadzący całe zajęcia kpt. Michał Kaczmarek, szczegółowo omówił zasady nawiązywania i prowadzenia korespondencji radiowej w sieciach radiowych państwowej straży pożarnej oraz zasady prowadzenia nasłuchu w sieci alarmowej KSW.
Przedmiotowa tematyka znalazła swoje odzwierciedlenie podczas ćwiczeń praktycznych z zakresu obsługi urządzeń radiowych oraz jej eksploatacji i konserwacji. Nie zabrakło także zajęć praktycznych z organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym, taktycznym
i strategicznym.
W zajęciach wzięli udział Komendanci oraz funkcjonariusze wydziałów poznańskiej Komendy.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: