Protokół Komisji Rekrutacyjnej z przeprowadzenia etapu IV naboru na stanowisko stażysty - rozmowa kwalifikacyjna

Protokół w załączeniu poniżej.