JRG 8 Rozpoznanie operacyjne miejsca wypoczynku i pogadanka z zakresu bezpieczeństwa.

Dnia 15.07.2018r. zastęp z JRG 8 przeprowadził rozpoznanie operacyjne miejsca wypoczynku (obozowiska) w Agroturystycznym Gospodarstwie Rolnym w Raduszynie. W dniu tym swój letni wypoczynek rozpoczęło dwanaścioro dzieci w wieku 9 -14 lat, z którymi strażacy przeprowadzili pogadankę z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia edukacyjne obejmowały omówienie sposobów tzw. bezpiecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń, podstawy pierwszej pomocy, oraz przypomniano numery alarmowe. Ponadto strażacy w ramach rozpoznania pozyskali informacje niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, zweryfikowali procedury organizatora na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, sprawdzili możliwość wzajemnej komunikacji oraz wytypowane miejsce ewakuacji w przypadku niekorzystnych zjawisk meteorologicznych.

Zdjęcia: JRG 8
Opracowanie: kpt. Jarosław Szewczyk

Galeria: