Informacja o śmierci kpt. w st. spocz. Bernarda Zajączkowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 21 lipca 2018 roku zmarł
kpt. poż. w st. spocz. Bernard Zajączkowski - Zastępca Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Informujemy, że uroczysta msza święta odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 10:00 (czwartek), natomiast uroczystości pogrzebowe odbędą się o godzinie 11.00 na Cmentarzu Parafii pw. Św Augustyna w Czapurach.
Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

kpt. w st. spocz. Bernard Zajączkowski urodził się 17.09.1950 r. w Poznaniu
W 1969r. ukończył Technikum Chemiczne nr 1 w Poznaniu i otrzymał dyplom technika technologii.
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 7 listopada 1972r. na stanowisku oficera ds. prewencji w ZSP Grunwald.
Od 1.02.1990 – 30.06.1992r. KR SP, Grunwald - Komendant Rejonowy
Podczas służby osiągnął wysokie wyniki w poprawie stanu bezpieczeństwa pożarowego istotnych dla gospodarki narodowej zakładów pracy oraz obiektów użyteczności publicznej. Był systematyczny i konsekwentny w działaniach prewencyjnych. Sprawy profilaktyki pożarniczej łączył z ładem i porządkiem publicznym w rejonie, uczestnicząc w pracach komisji porządku Publicznego przy Prezydencie m. Poznania. Jako Komendant Rejonowy zapewnił dobrą organizację i wysoki poziom gotowości bojowej jednostki.
Od 1.07.1992 –14.11.1993r - KR SP - Dowódca JRG 2 PSP
Jako Dowódca JRG 2 wykazywał inicjatywę i sumienność w urzeczywistnieniu podjętych celów. Ambitny, w trakcie służby podnosił kwalifikacje zawodowe, jako słuchacz zaocznych studiów inżynierskich w SGSP, które ukończył w 1993r.
Od 15.11.1993r. – 2.09.1998 r. Zastępca Komendanta Rejonowego PSP w Poznaniu.
Będąc zastępcą Komendanta Rejonowego wniósł duży wkład w działalność komendy zwłaszcza wydziałów planowania operacyjnego i kontrolno-rozpoznawczego.
Dał się poznać, jako funkcjonariusz szczególnie zaangażowany w życie jednostki, dyspozycyjny, profesjonalny, odpowiedzialnie wykonujący zadania służbowe. W oczach kolegów zawsze będzie przykładem pracowitości i rzetelności oraz osobą, na którą zawsze można liczyć.

Wyksztalacenie:
SCHP Kraków - 1974 – technik pożarnictwa
SGSP Warszawa - 1993 – inżynier pożarnictwa w zakresie specjalności profilaktycznej
Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany, między innymi:
-Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa - 1973r.
-Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa - 1978r
-Złoty medalem za zasługi dla pożarnictwa - 1985r.
-Honorową odznaką miasta Poznania -1982r.
-Odznaką za zasługi dla rozwoju woj. Poznańskiego - 1989r.
-Srebrnym krzyżem zasługi – 1990r.

Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł 2 września 1998r.

Cześć Jego pamięci!