Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II” nr sprawy PT.2370.3.2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Budowa nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KM PSP w Poznaniu – etap II”, nr sprawy PT.2370.3.2018.
Poniżej dokumenty do pobrania.

Protokół z otwarcia ofert - 09.08 2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 09.08 2018 r.

Kategoria: