Ostatnie pożegnanie ś.p. kpt. poż. w st.spocz. Bernarda Zajączkowskiego

26 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w Czapurach odbyły się uroczystości pogrzebowe
kpt. poż. w st. spocz. Bernarda Zajączkowskiego – Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP w Poznaniu w latach 1992-1998. W ostatnim pożegnaniu Pana kapitana uczestniczyły dwie rodziny: generacyjna oraz strażacka. Strażacką rodzinę reprezentowało kierownictwo wielkopolskiej komendy wojewódzkiej PSP, poznańskiej straży pożarnej, poznańskiej szkoły aspirantów PSP, jednostek organizacyjnych PSP zawodowej oraz ochotniczych straży pożarnych z miasta i powiatu poznańskiego.
Chcąc oddać cześć zmarłemu kpt poż. Bernardowi Zajaczkowskiemu – uroczystość rozpoczęto od odczytania noty biograficznej zmarłego. Mszę Świętą w kaplicy św. Augustyna w Czapurach koncelebrował ks. Rafał Nowak – proboszcz parafii w asyście ks. Mateusza Droba – kapelana wielkopolskich strażaków. Po mszy kondukt żałobny, przy dźwiękach marsza żałobnego, odprowadził Pana kapitana do miejsca ostatniego pochówku na cmentarzu parafilanym w Czapurach. Trumna z ciałem Komendanta została przewieziona na drabinie pożarniczej w asyście kompanii honorowej z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz pocztów sztandarowych PSP i OSP. W imieniu wielkopolskich i poznańskich strażaków zmarłego pożegnał zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Dariusz Matczak oraz zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł.bryg. Jarosław Zamelczyk, którzy przekazali rodzinie kapitana czapkę wraz z odznaczeniami.

ś.p. kapitan pożarnictwa w stanie spoczynku Bernard Zajączkowski urodził się 17 września 1950 roku w Poznaniu.
W 1969r. ukończył Technikum Chemiczne nr 1 w Poznaniu i otrzymał dyplom technika technologii.
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 7 listopada 1972r. na stanowisku oficera ds. prewencji w Zawodowej Straży Pożarnej na Grunwaldzie.
Absolwent krakowskiej szkoły chorążych pożarnictwa z 1974r.
Zamiłowanie do rzemiosła strażackiego przekazał synowi Krzysztofowi, który pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Poznaniu.
Strażakami są także dwaj bracia zmarłego Wacław oraz Eugeniusz.

Od 1.02.1990 – 30.06.1992r.pełnił funkcję Komendanta Rejonowy w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych, Oddział Grunwald.
Podczas służby osiągnął wysokie wyniki w poprawie stanu bezpieczeństwa pożarowego istotnych dla gospodarki narodowej zakładów pracy oraz obiektów użyteczności publicznej. Był systematyczny i konsekwentny w działaniach prewencyjnych. Sprawy profilaktyki pożarniczej łączył z ładem i porządkiem publicznym w rejonie, uczestnicząc w pracach komisji porządku Publicznego przy Prezydencie m. Poznania. Jako Komendant Rejonowy zapewnił dobrą organizację i wysoki poziom gotowości bojowej jednostki.

Od 1.07.1992 –14.11.1993r - pełnił stanowisko Dowódcy JRG 2
Jako Dowódca JRG wykazywał inicjatywę i sumienność w urzeczywistnieniu podjętych celów. Ambitny, w trakcie służby podniósł kwalifikacje zawodowe, jako słuchacz zaocznych studiów inżynierskich w SGSP, które ukończył w 1993r.

Od 15.11.1993r. – 2.09.1998 r. Zastępca Komendanta Rejonowego PSP w Poznaniu.
Będąc zastępcą Komendanta Rejonowego wniósł duży wkład w działalność komendy zwłaszcza wydziałów planowania operacyjnego i kontrolno-rozpoznawczego.

Dał się poznać, jako funkcjonariusz szczególnie zaangażowany w życie jednostki, dyspozycyjny, profesjonalny, odpowiedzialnie wykonujący zadania służbowe. W oczach kolegów zawsze będzie przykładem pracowitości i rzetelności oraz osobą, na którą zawsze można liczyć.

Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany, między innymi:
-Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1973r.
-Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1978r
-Złoty medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1985r.
-Honorową odznaką miasta Poznania w 1982r.
-Odznaką za zasługi dla rozwoju woj. Poznańskiego w 1989r.
-Srebrnym krzyżem zasługi w 1990r.

Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł 2 września 1998r.
Cześć Jego pamięci!!!

Tekst: st.kpt. Emilia Kuczkowska
Zdjęcia: kpt. Michał Kucierski

Galeria: 
Kategoria: