Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym

NABÓR WEWNĘTRZNY
Informacja o wakacie w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko docelowe starszego specjalisty (etat oficerski – grupa 10).
Miejsce pełnienia służby: Poznań, ul. Bobrzańska 6 A.
System służby: codzienny.
Główne obowiązki:
• Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.
• Analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w sprzęt ratowniczy
i środki gaśnicze, sorbenty i neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
• Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo
-Gaśniczego.
• Prowadzenie szkolenia kwalifikacyjnego i doskonalącego członków Ochotniczych Straży Pożarnych na bazie Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP.
• Prowadzenie spraw z zakresu szkolenia strażaków i pracowników cywilnych.
• Sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.
• Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG.
• Organizowanie imprez sportowych.
• Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
• Sporządzanie analiz, ocen, oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
• Inne obowiązki wynikające z charakteru służby.
Wymagania:
• dobra znajomość i obsługa programu SWD-PSP,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• posiadanie zdolności organizacyjnych, zdyscyplinowanie, inicjatywa, komunikatywność oraz rzetelność i dokładność,
• umiejętność obsługi urządzeń łączności radiowej, urządzeń multimedialnych,
• dobra znajomość pakietu MS Office.
• prawo jazdy kategorii „B”.
• mile widziana znajomość na poziomie komunikatywnym języka obcego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy naczelnikrr@kmpsp.poznan.pl.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela st. kpt. Kamil Witoszko pod nr tel.: 61 2220 360.

Kategoria: