Ogłoszenie o naborze wewnętrznym w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym - SKKM

NABÓR WEWNĘTRZNY
Informacja o wakacie w Wydziale Operacyjno – Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko docelowe Zastępca Dyżurnego Operacyjnego Miasta (etat oficerski – grupa 9).
Miejsce pełnienia służby: Poznań, ul. Bobrzańska 6 A.
System służby: zmianowy 24/72.
Główne obowiązki:
• przyjmowanie zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 998,
• przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, klęskach żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeniach zaistniałych na terenie rejonu;
• sporządzanie kart zgłoszeń w których udział biorą siły i środki ochrony przeciwpożarowej oraz przesyłanie ich do SKKM;
• przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o udziale jednostek ochrony ppoż. w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wypadkach oraz charakterystycznych zdarzeniach;
• weryfikacja zgłoszeń z telefonów alarmowych i prowadzenie zestawień telefonicznych do służb ratowniczych wg kompetencji ratowniczych danego zdarzenia;
• obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie „112” i SKKM;
• prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji operacyjnej oraz pomocniczej;
• inne obowiązki wynikające z charakteru służby.
Wymagania:
• dobra znajomość i obsługa programu SWD-PSP,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
• posiadanie zdolności organizacyjnych, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność,
• inicjatywa, komunikatywność oraz rzetelność i dokładność,
• umiejętność obsługi urządzeń łączności radiowej, urządzeń multimedialnych,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• prawo jazdy kategorii „B”,
• mile widziana znajomość na poziomie komunikatywnym języka obcego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy naczelnikrr@kmpsp.poznan.pl.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela st. kpt. Kamil Witoszko pod nr tel.: 61 2220 360.

Kategoria: