Komunikat

Komunikat
W zawiązku z wyjazdem na krajową wycieczkę spotkanie emeryckie zostaje przeniesione z 7 na 14 września bieżącego roku.
Za Zarząd:
Kazimierz Kucierski

Kategoria: