JRG - 9 Rozlana rtęć.

9 sierpnia 2018 roku w czwartkowe popołudnie zastęp GCBA z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 został zadysponowany do rozlanej rtęci po zbiciu barometru w jednym z domów jednorodzinnych w Puszczykowie. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podjęciu działań polegających na próbie zebrania rozlanej rtęci. Działania nie przynosiły oczekiwanego rezultatu - rtęć znajdowała się w szczelinach między deskami podłogi. W związku z powyższym na miejsce zadysponowano OSP Mosina, na wyposażeniu której znajduję się przemysłowy odkurzacz wodny. Działania odkurzaczem okazały się skuteczne. Zebraną rtęć umiejscowiono w zamkniętym słoiku i przekazano właścicielce celem oddania do punktu utylizacji odpadów. W działaniach również brało udział OSP Puszczykowo.

Zdjęcia:
st. sekc. Marek Pucher, JRG-9, zmiana I.

Opracowanie:
mł. asp. Przemysław Zbierski, JRG-9, zmiana I.

Galeria: