Rozpoznanie operacyjne obiektu - Teatr Wielki

W dniach 03 - 05.09. 2018 roku wszystkie zmiany służbowe wraz z Dowództwem JRG 1 brały udział w rozpoznaniu operacyjnym budynku Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki mieszczącym się przy ul. Fredry w Poznaniu. Już na samym wstępie przed wejściem do obiektu rozpoznano drogi dojazdowe, rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych oraz miejsca, w których możliwe jest prowadzenie działań przy użyciu samochodów gaśniczych i drabiny mechanicznej – SD 30. Część teoretyczną z funkcjonariuszami przeprowadził dyrektor teatru, który omówił funkcjonowanie i charakterystykę obiektu. Zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo widowni zasiadającej przed sceną oraz artystów na niej występujących. Natomiast część praktyczna w towarzystwie pracownika odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową obiektu pozwoliła na zapoznanie się z zabezpieczeniami w postaci klap dymowych oraz tryskaczy wodnych, przebiegiem dróg ewakuacyjnych w obiekcie i rozmieszczeniem hydrantów wewnętrznych. Kompleksowo przeprowadzone rozpoznanie, w którym uczestniczyła Dyrekcja Muzeum Wielkiego mająca na uwadze bezpieczeństwo swoich gości i pracowników dało możliwość wzbogacenia się strażakom o wiedzę w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia.

Opracował:
st. str. Stanisławiak Damian

Galeria: