Podpisane porozumienie o praktyki zawodowe kadetów

W dniu 07 września 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez bryg. Jacka Michalaka, a Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez
st. bryg. Jana Kołdej.

Podpisane porozumienie dotyczy udziału kadetów ww. Szkoły w praktykach zawodowych, które odbędą się w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych oraz Stanowisku Kierowania tut. Komendy.
Praktyki zawodowe mają na celu zapoznanie kadetów z organizacją toku służby w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych oraz zaznajomieniu ze sprzętem będącym na wyposażeniu poszczególnych JRG. Kadeci będą również mieli okazję poznać służbę w podziale bojowym od strony praktycznej poprzez czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Kategoria: