Rozpoznanie Rodzinnych Ogródków Działkowych

W miesiącu wrześniu strażacy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Poznaniu, zgodnie z miesięcznym planem doskonalenia zawodowego, przeprowadzają rozpoznanie operacyjne Rodzinnych Ogródków Działkowych znajdujących się na obszarze chronionym JRG nr 2.
W ramach rozpoznania ratownicy zapoznają się z możliwościami wjazdu na teren działek, możliwościami manewrowania samochodami ratowniczo - gaśniczymi po drogach wewnętrznych, potencjalnymi zagrożeniami oraz możliwościami zorganizowania zaopatrzenia wodnego (w tym rozmieszczenia hydrantów).
Do rozpoznania zaplanowano niżej wymienione Rodzinne Ogródki Działkowe:
- ROD im. Chociszewskiego ul. Arciszewskiego/Grochowska;
- ROD "Kolejarz-Edwardowo", ul. Jana Brzechwy;
- ROD "Wypoczynek", ul. Jana Brzechwy;
- ROD "Stokrotka" ul. Węgorka;
- ROD "im. W. Reymonta", ul. Reymonta;
- ROD "im. M Palacza", ul. Palacza;
- ROD im. M. Curie Skłodowskiej, ul. Klaudyny Potockiej;
- ROD im. O. Kopczyńskiego, ul. Dmowskiego;
- ROD im. Hanki Sawickiej, ul. Dmowskiego.

Największą trudność podczas ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, gdzie czas odgrywa kluczową rolę, stanowi szybkie zlokalizowanie konkretnej działki. W związku z powyższym wskazane jest zamieszczenie, w miejscu ogólnie dostępnym, planu rozmieszczenia działek z ich numerami. Najbardziej dogodnym miejscem są miejsca przy wejściach na ogródki działkowe oraz przy bramach wjazdowych.
Równie istotne jest klarowne i widoczne oznakowanie numerów poszczególnych działek. Powyższe ułatwi ewentualne działania ratownicze.

Opracował:
mł. asp. Radosław Bogusz, bryg. Jarosław Kuśmirek

Galeria: