Postępowanie przetargowe "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu dyspozytorskiego dla KM PSP w Poznaniu - nr sprawy PT.2370.5.2018"

Komenda Miejska PSP w Poznaniu ogłoszenia wszczęcie postępowania przetargowego pod nazwą "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu dyspozytorskiego dla KM PSP w Poznaniu - nr sprawy PT.2370.5.2018".

Poniżej dokumenty do pobrania