Wyniki IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysty(docelowo starszego aspiranta sztabowego)

Komisja rekrutacyjna publikuje w załączeniu wyniki z IV etapu-test wiedzy, naboru do służby na stanowisko stażysty(docelowo starszego inspektora sztabowego)