Wręczenie nagród Komendanta Głównego PSP-03.10.2018r.

W dniu 3.10.2018r. w gabinecie Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu odbyło się spotkanie w sprawie wręczenia nagród Komendanta Głównego PSP. Nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych wręczył Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak wraz z zastępcą mł.bryg. Jarosławem Zamelczykiem. Nagrody otrzymali:
- st.kpt. Piotr Mądry – Zastępca Dowódcy JRG 1
- st.kpt. Krzysztof Karolewski – Zastępca Dowódcy JRG 4
- st.kpt. Jarosław Kuczkowski – Zastępca Dowódcy JRG 5
- kpt. Paweł Zieliński – Zastępca Dowódcy JRG 6
- kpt. Jarosław Szewczyk – Zastępca Dowódcy JRG 8

Tekst i zdjęcia: st.kpt. Emilia Kuczkowska

Galeria: 
Kategoria: