Wyniki naboru do służby - V etap(ocena dokumentów) na stanowisko stażysty (docelowo starszy inspektor sztabowy

Komisja rekrutacyjna publikuje w załączeniu wyniki z V etapu-ocena dokumentów, naboru do służby na stanowisko stażysty(docelowo starszego inspektora sztabowego)