Wyniki naboru do służby - VI etap(ocena dokumentów) na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik)-sprostowanie

Komisja rekrutacyjna publikuje w złączeniu wyniki VI etapu naboru do służby - ocena dokumentów, na stanowisko stażysty (docelowo starszego ratownika)

W dniu 8.10.2018r. Komisja rekrutacyjna opublikowała sprostowanie do VI etapu naboru-ocena dokumentów, na stanowisko stażysty(docelowo starszego ratownika)