Ćwiczenia na obiekcie Teatr Wielki

1 października 2018 roku w Teatrze Wielkim przy ulicy Fredry w Poznaniu miały miejsce ćwiczenia sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w które zaangażowani byli funkcjonariusze systemu zmianowego z JRG-1, JRG-5 oraz JRG-6. Celem ćwiczeń była ewakuacja obiektu i podjęcie działań w zakresie usunięcia zagrożenia w związku z pożarem powstałym w przestrzeni scenicznej teatru.
Po rozpoznaniu zagrożenia i wypracowaniu zamiaru taktycznego, strażacy przystąpili do ewakuacji osób, które nie opuściły obiektu do momentu przybycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania utrudniało duże zadymienie oraz pożar rozprzestrzeniający się na dach budynku. Podczas trwania zdarzenia pojawił się także wątek medyczny polegający na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zbudowano również zaopatrzenie wodne zapewniające ciągłość podawania środka gaśniczego z kosza drabiny mechanicznej na dach budynku.

Ćwiczenia pozwoliły na wspólny trening i jeszcze pełniejsze przygotowanie do sytuacji realnego wystąpienia takiego typu zdarzenia. Na miejscu prowadzonych działań zorganizowano łączność, dzieląc teren akcji na odcinki bojowe. Na zakończenie dokonano podsumowania ćwiczeń, wymieniono wnioskami i spostrzeżeniami obserwatorów, rozjemców, pozoracji i organizatorów, jak również Kierującego Działaniem Ratowniczym.

Opracował: asp. Przemysław Przybyłowicz

Galeria: