JRG 8 - przygotowanie do testów sprawności fizycznej

7. października strażacy z III zmiany służbowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 przygotowywali się do nadchodzącej okresowej oceny sprawności fizycznej.

Sprawność fizyczna jest bardzo ważnym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od płci i zajmowanego stanowiska każdy funkcjonariusz PSP powinien w wyznaczonych terminach, zaliczyć taki sprawdzian. Rok 2018 przyniósł w tym zakresie znaczące zmiany. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA zmienione zostały zasady przeprowadzania testu oraz konkurencje. Mężczyźni na czas zaliczają bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. Kobiety oprócz konkurencji biegowej i wydolnościowej, zaliczają rzut piłką lekarską.

Ponadto w Rozporządzeniu czytamy, że „corocznej ocenie sprawności fizycznej podlega strażak w wieku do 55 roku życia”. Do tej pory limit wynosił 50 lat.

Instruktaż przeprowadzenia konkurencji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komendy Głównej PSP: LINK DO INSTRUKTAŻUOpracowanie: mł. kpt. Kamil Pająk, zmiana III

Data wydarzenia: 
niedziela, Październik 7, 2018 - 10:45
Galeria: