Festyn bezpieczeństwa dla pracowników Kompanii Piwowarskiej.

W dniu 03.10.2018 terenie JRG 6 odbył się festyn bezpieczeństwa dla pracowników Kompanii Piwowarskiej. W festynie wzięło udział 50 osób. Na placu JRG odbył się pokaz z ratownictwa chemicznego oraz technicznego. Po zakończonym pokazie pracownicy podzielili się na 4 grupy, z których każda uczestniczyła w przygotowanych dla nich stacjach. Na pierwszej stacji można było zapoznać się ze sprzętem hydraulicznym. Następną stacją był pokaz obsługi i możliwości Robota IBIS. Trzecia stacja znajdowała się w komorze dymowej, gdzie osoby mogły zapoznać się z zasadami ćwiczeń. Na ostatniej stacji istniała możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach przy użyciu AED. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu przybliżyliśmy pracownikom Kompanii Piwowarskiej specyfikę naszej służby.

Sporządził: mł. kpt. Mikołaj Lewandowski

Galeria: