XVI Pływackie Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i m. Poznania Strażaków PSP i OSP

W dniu 6 października 2018 roku na uniwersyteckiej pływalni krytej UAM
w Poznaniu odbyły się XVI Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania.

W zawodach wzięły udział drużyny reprezentujące Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze poznańskiej Komendy oraz Ochotnicze Straże Pożarne.
Poniżej przedstawiono wyniki końcowe całych Mistrzostw.
Konkurencja 50 m stylem dowolnym:
Klasyfikacja PSP
1. Kevin Mrotek – JRG Nr 1
2. Tomasz Wesołowski – JRG Nr 6
3. Bartosz Michałowicz – JRG Nr 6

Klasyfikacja OSP:
1. Tomasz Plackowski – ZSM
2. Paweł Stasiak – Volkswagen
3. Mateusz Stachowiak – OSP Mistral

Konkurencja 50 m stylem klasycznym:
Klasyfikacja PSP:
1. Michał Kucierski – Wydział PR
2. Karol Frukacz – JRG Nr 1
3. Filip Ślugaj - JRG Nr 1

Klasyfikacja OSP:
1. Adam Jarczyński – OSP Mistral
2. Grzegorz Wilczyński -OSP Czerwonak
3. Jan Bobrowski - OSP Mistral

Konkurencja 4x50 m stylem dowolnym:
Klasyfikacja PSP:
1. JRG Nr 6
2. JRG Nr 1
3. JRG Nr 2

Klasyfikacja OSP:
1. OS RW Mistral
2. ZSH
3. ZSM

Konkurencja 4x50 m stylem klasycznym:
Klasyfikacja PSP:
1. JRG Nr 1
2. JRG Nr 4
3. JRG NR 7

Klasyfikacja OSP:
1. OSP RW Mistral
2. ZSH
3. ZSM

Opracowanie:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: