Egzamin na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

27 października 2018 roku na sali szkoleniowej poznańskiej Komendy miał miejsce egzamin kończący cykl szkoleniowy na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

Egzamin został przeprowadzony przez państwową komisję Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Bydgoszczy.
W części teoretycznej przyszli stermotorzyści musieli się wykazać następującą wiedzą:
• Podstawowe wiadomości o rodzajach i budowie małych statków żeglugi śródlądowej.
• Materiały konstrukcyjne kadłuba, podstawowe elementy konstrukcyjne, parametry kadłuba, parametry statku.
• Właściwości manewrowe małego statku, wybrane zagadnienia teorii prowadzenia statku.
• Wypór i wyporność, nośność, środek ciężkości i wyporu, pływalność i stateczność.
• Pędniki i ich rodzaje.
• Zjawiska zachodzące wokół strefy ruchu statku - opływ kadłuba, ruch falowy, strumień zaśrubowy, prąd nadążający.
• Wpływ akwenu i rozmieszczenia ładunku lub pasażerów na manewrowanie statkiem, zjawisko przyssawania, wpływ wiatru i prądu wody na statek i jego manewry.
• Wyposażenie statku i jego kadłuba.
• Ogólne wiadomości o drogach wodnych i budownictwie wodnym - zarys locji śródlądowej.
• Ogólne wiadomości o silnikach spalinowych i mechanizmach pomocniczych; rodzaje silników stosowanych na statkach żeglugi śródlądowej, rola mechanizmów pomocniczych. Instalacje maszynowe i zbiorniki na małych statkach. Źródła energii.
• Przepisy żeglugowe - oznakowanie statków, znaki i sygnały optyczne i akustyczne, oznakowanie szlaku żeglownego - rodzaje i znaczenie znaków żeglugowych, oznakowanie przeszkód nawigacyjnych, budowli i urządzeń hydrotechnicznych oraz budowli i linii przesyłowych krzyżujących się z drogą wodną. Zasady prawa drogi. Dokumenty statkowe.
• Wypadki żeglugowe.
Po zaliczonym przez wszystkich strażaków teście wiedzy przyszła kolej na część praktyczną egzaminu, która odbyła się na podpoznańskim jeziorze Strzeszyńskim. Pływano na łodzi Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1.
Podczas sprawdzianu z pływania komisja egzaminacyjna zwracała szczególną uwagę na następujące umiejętności:
• Uruchamianie oraz obsługa silnika i mechanizmów pomocniczych.
• Usuwanie drobnych uszkodzeń.
• Samodzielne manewrowanie małym statkiem.
• Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
• Manewry ratownicze małym statkiem.
Całość zakończyła się pozytywnie dla 15 strażaków naszej Komendy, którzy włożyli wiele zaangażowania podczas całego kursu.
Wszystkim składamy wielkie gratulacje z uzyskania nowego „zawodu”.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: