Szkolenie druhów OSP

Zagadnienia związane z działaniami związanymi z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych stwarzających zagrożenie, były tematem szkolenia, które zostało przeprowadzone w dniu 20.10.2018 przez zmianę służbową z JRG 9 na terenie OSP Radzewo. W szkoleniu oprócz licznie zgromadzonych druhów z OSP Radzewo udział brali również druhowie z OSP Czmoń. Podczas szkolenia zgodnie z „Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” wydanych przez Komendanta Głównego PSP, szczegółowo omówiono tematykę związaną z przedmiotowym zagadnieniem. Omówiono zasady bezpiecznego dojazdu do miejsca zdarzenia a także zasady postępowania przed przystąpieniem do usuwania gniazd owadów, oraz w jaki sposób bezpiecznie usunąć zagrożenie. Istotnym poruszonym tematem była pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku ugryzienia lub użądlenia przez owady błonkoskrzydłe. Druhowie wykazywali bardzo duże zainteresowanie szkoleniem, przejawem czego były liczne pytania nie tylko z działań związanych z głównym tematem szkolenia.
Opracowanie: asp.sztab. Paweł Ruskowiak
Foto: OSP Radzewo

Galeria: