Trójstronne porozumienie w sprawie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak

06 listopada 2018 roku w siedzibie poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP, podpisane zostało trójstronne porozumienie, pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu, Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu
i Komendą Miejską PSP w Poznaniu, w sprawie organizacji i realizacji szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Jest to pierwsze w Polsce pilotażowe szkolenie realizowane z wykorzystaniem bazy logistycznej ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz zaplecza technicznego poznańskiej Komendy.
Pierwsze szkolenie podstawowe zorganizowane zostanie w terminie od 26 listopada 2018 roku do 05 lipca 2019 roku. Całość realizowana będzie zgodnie z „Programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” zatwierdzonym 31 października 2016 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie:
Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu

Kategoria: