JRG - 9 Szkolenie z ratownictwa technicznego.

W dniach 25, 26, 29, 30 października 2018 roku trzech strażaków z JRG – 9 w Ośrodku Szkolenia Straży Pożarnej w Bolechowie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. W pierwszym dniu strażacy odbyli zajęcia teoretyczne, gdzie m. in. omówiono: budowę pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach, bhp podczas działań oraz metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych. W kolejnym dniu zapoznano się z systemem podpór firmy Paratech, który jest projektowany i testowany przez amerykańskich strażaków. Na placu JRG – 8 odbyła się część praktyczna, która polegała na ćwiczeniu różnego rodzaju technik wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach osobowych. Następnie przećwiczono wykorzystanie podestu ratowniczego, gdzie skupiono się głównie na elemencie ewakuacji poszkodowanego z pojazdu przy pomocy noszy typu deska oraz kamizelki KED.
Ostatniego dnia strażacy udali się do głównej siedziby firmy Solaris produkującej autobusy. Z punktu widzenia strażaków była to bardzo cenna wizyta, dzięki której zapoznali się z konstrukcją, rozmieszczeniem instalacji w pojeździe oraz ewentualnymi utrudnieniami i zagrożeniami, z którymi strażacy mogą się spotkać podczas ewentualnych zdarzeń z udziałem autobusów.
Szkolenie ze względu na swój warsztatowy charakter z pewnością okazało się przydatne dla wszystkich uczestników. Wymiana doświadczeń oraz zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością zwiększą skuteczność działań strażaków.

Opracowanie i zdjęcia:
mł. asp. Przemysław Zbierski, JRG-9, zmiana I.

Galeria: