Przekazanie sprzętu dla OSP Czmoń

W dniu 20 listopada 2018 roku na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czmoniu odbyła się uroczystość wręczenia hydraulicznego sprzętu ratowniczego firmy LUKAS. Strażacy ochotnicy z Czmonia otrzymali sprzęt zakupiony ze środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz budżetu gminy Kórnik.
Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości m.in.:
Poseł na Sejm RP: dr Bartłomiej Wróblewski
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: bryg. mgr inż. Jacek Michalak
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik: Przemysław Pacholski
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik: Antoni Kalisz
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kórniku: Anna Biernacka oraz Krzysztof Ratajczak
Zastępca dowódcy JRG 6: kpt. Paweł Zieliński
Przedstawiciele Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Kórniku na czele z Prezesem Jerzym Rozmiarkiem
Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia oraz gratulacje złożył m.in. poseł na Sejm RP dr Bartłomiej Wróblewski, który podziękował ochotnikom za dotychczasową ofiarną służbę oraz życzył druhom, aby pozyskany sprzęt był pomocny w ich dalszych działaniach ratowniczych.
Zakup był możliwy dzięki ogólnopolskiemu programowi z Funduszu Sprawiedliwości, za pośrednictwem którego do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 100 mln złotych. Warunkiem otrzymania dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP było złożenie odpowiedniego wniosku oraz partycypacja w kosztach wynosząca 1% całości wartości zakupu dla konkretnej gminy. Pozyskany sprzęt ratowniczy przekazany druhom z Czmonia będzie służył przede wszystkim do ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
Sporządził: kpt. Paweł Zieliński
Zdjęcia: dh Adam Kozicz

Galeria: