Tajemniczy proszek w kopercie

W dniu 24.11.2018 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie od Pani, która poinformowała, iż otrzymała przesyłkę, w której po otwarciu znalazła biały proszek. Folia, w której się on znajdował była uszkodzona, a kobieta miała bezpośredni kontakt z nieznaną substancją. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy GBA z JRG 2 oraz Grupę Ratownictwa Chemicznego w sile trzech zastępów z JRG 6. Na miejsce zdarzenia dotarła także Policja oraz Dyżurny Kierownictwa KM PSP w Poznaniu. Działania zastępów polegały zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyznaczeniu strefy niebezpiecznej wokół miejsca pozostawienia przesyłki, odizolowaniu poszkodowanej do momentu ustalenia ewentualnej szkodliwości substancji. Następnie, rota z JRG 6 zabezpieczona w sprzęt ochrony dróg oddechowych dokonała sprawdzenia urządzeniami pomiarowymi TRUDEFENDER i FIRSTDEFENDER proszku. Zagrożenia chemicznego i biologicznego nie stwierdzono. Na podstawie znajdujących się na foliowych opakowaniach, w których znajdowały się dwa białe proszki o różnym rozdrobnieniu, nazw domniemanych substancji i składu chemicznego ustalono, że ww. proszki służą do produkcji substancji odurzających tzw. „DOPALACZY”. Przesyłka została zabezpieczona i przekazana Policji.

Opracował: mł. asp. Łukasz Leśniak

Galeria: