JRG-3, Przekazanie kalendarzy do szkół

Służba w Straży Pożarnej to nie tylko działania ratownicze, to również zapobieganie zdarzeniom poprzez edukację! “Trójkowi” Strażacy po raz kolejny spotkali się z dyrekcją szkół w swoim rejonie operacyjnym, żeby przypomnieć Im o pełnej gotowości do współpracy i chęci uczestniczenia
w profilaktyce edukacji bezpieczeństwa. Symbolem tej współpracy były rozdawane kalendarze, które przez cały zbliżający się 2019 rok będą wspierać nauczycieli w codziennej pracy. Wierzymy, że dobry kontakt z placówkami edukacyjnym spowoduje wzrost świadomości i odpowiedzialności dzieci i dzięki temu odwrotnie proporcjonalnie spadek ilości działań ratowniczych.

Data wydarzenia: 
czwartek, Grudzień 13, 2018 - 10:00
Galeria: