Przekazanie kart paliwowych jednostkom OSP

28 grudnia 2018 roku w sali szkoleniowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się przekazanie kart rabatowych PKN Orlen na paliwa dla druhów OSP włączonych
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przekazania dokonał Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu ds. logistycznych mł. bryg. Rafał Kociemba oraz Naczelnik Wydziału Technicznego st. kpt. Przemysław Dorna.
Komendant Miejski wyjaśnił zasady funkcjonowania programu kart rabatowych oraz korzystając z okresu świątecznego życzył wszystkim zgromadzonym szczęśliwego nowego roku.
W przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu poznańskiego.

Opracowanie:
st. kpt. Przemysław Dorna
Zdjęcia:
kpt. Michał Kucierski

Galeria: 
Kategoria: