Doskonalenie zawodowe z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym

W dniu 3-go stycznia strażacy z JRG-1, w ramach doskonalenia zawodowego, ćwiczyli na rzece Warta swoje umiejętności w ratowaniu osób tonących. Ćwiczono różne techniki ratownicze, zarówno indywidualne jak i grupowe z akcentem na zastosowanie rękawowej rzutki ratowniczej do pomocy osobie przemieszczającej się z nurtem rzeki. Przećwiczono podjęcie działań zgodnie z „taktyką pudełka” i postępowanie ratownicze zgodne z zasadą „6D” oraz z tzw. „człowiekiem żaba”. Przypomniano strukturę zespołu ratowniczego i podział zadań ratowników podczas akcji z wykorzystaniem wyżej wymienionej taktyki.
Na koniec ćwiczeń omówiono procedurę przy udzielaniu pomocy przedmedycznej osobie podtopionej i metody zapobiegania skutkom hipotermii.
Opracował:
st. asp. Tomasz Romaniuk

Galeria: