Bezpieczne Ferie 2019

Zbliżające się Ferie Zimowe to okres, w którym oprócz dobrej zabawy powinniśmy zwrócić uwagę na najważniejszy aspekt BEZPIECZEŃSTWO. Strażacy jak co roku przypominają o zasadach bezpiecznego zachowania się zimą i odpowiedzialności za nasze dzieci.

Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji, poradników dot. wspomnianego tematu.

Co roku, strażacy uczestniczą również w akcji "Bezpieczne lodowiska" w ramach której możemy uzyskać pomoc, przy bezpiecznym zorganizowaniu lodowisk przy szkołach, osiedlach itp.
W celu potrzeby współorganizacji takiego lodowiska przez strażaków (na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego), proszę zwrócić się pisemnie/mailowo do:
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań
tel. 61 22 20 300
strazpozarna@kmpsp.poznan.pl

Dane które są nam potrzebne:
1. Adres lodowiska
2. Nazwa właściciela/zarządcy terenu oraz jego zgoda
3. Dane osoby zgłaszającej lodowisko
4. Szacowana powierzchnia lodowiska
5. Czy w latach poprzednich było już tam organizowane lodowisko
6. Teren należy odpowiednio przygotować: wyrównanie powierzchni, obwałowanie.

link do artykułu KW PSP Poznań: BEZPIECZNE FERIE 2019