Bezpieczne ferie zimowe 2019

W dniach 3,4,7 i 9 stycznia 2019 r. odbyły się spotkania w ramach wspólnej akcji prewencyjnej „Bezpieczne Ferie” z uczniami Szkół Podstawowych w Owińskach, Koziegłowach, Bolechowie oraz Biedrusku. Wspólnie z przedstawicielami Policji oraz Straży Gminnej strażacy przekazali najmłodszym podstawowe zasady i wskazówki jak bezpiecznie spędzić czas zbliżających się ferii zimowych jak i również całego okresu zimowego.

Dzieciom przybliżono tematy takie jak:

- Należy korzystać tylko z bezpiecznych lodowisk będących pod nadzorem osób dorosłych,

- Zasady jak należy postępować w przypadku gdy załamię się pod tobą lód oraz pomoc innym w tej sytuacji,

- Zasady bezpiecznej zabawy,

- Bezpieczeństwo w domu i na wyjazdach,

- Zagrożenia wynikające z zabawy w pobliżach dróg,

- Dbanie o prawidłowy ubiór, chroniący przed skutkami silnych mrozów,

- Numery alarmowe do służb ratowniczych.

Opracowanie: Zmiana I

Data wydarzenia: 
środa, Styczeń 9, 2019 - 09:00
Galeria: