Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła Nr 1 ZEiRP RP

11 stycznia 2019 roku w sali Restauracji Rycerska przy ul. Wiankowej
w Poznaniu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP województwa wielkopolskiego przy Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu na kadencję 2019 – 2022.

Po przywitaniu wszystkich członków ZEiRP RP przez ustępującego Prezesa Koła Kazimierza Kucierskiego nastąpiło uczczenie pamięci strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę, po czym odbyło się wybranie poszczególnych osób funkcyjnych zebrania. Na protokolanta zebrania wybrano kol. Elżbietę Sęczkowską, natomiast przewodniczącym zebrania został kol. Zenon Freitag.
Następnie Prezes Koła przedstawić sprawozdanie z działalności Koła za miniony rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmujące kadencję od 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2018 r.
W dalszej kolejności, w głosowaniu, wybrano skład komisji wyborczej składającej się z następujących osób:
- kol. Jacek Korcz – przewodniczący komisji wyborczej,
- kol. Józef Konieczny – członek komisji wyborczej,
- kol. Eugeniusz Węckowski – członek komisji wyborczej.
Dalej, w głosowaniu, wybrano skład komisji uchwał i wniosków składającej się z następujących osób:
- kol. Aleksandra Krejza – przewodniczący komisji uchwał i wniosków,
- kol. Bronisław Ignaszczak – członek komisji uchwał i wniosków,
- kol. Maria Kolago – członek komisji uchwał i wniosków.
Należy zaznaczyć, że przyjęto jawną formę głosowania.
W dalszej części spotkania odczytano sprawozdanie z działalności Koła oraz protokół Komisji Rewizyjnej – całość przyjęta została bez uwag. Przyjęto tym samym udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
Kolejnym punktem zebrania było dokonanie wyboru nowego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.
Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane następujące osoby:
- kol. Grzegorz Paszek – przewodniczący komisji rewizyjnej,
- kol. Eugeniusz Fedoruk – członek komisji rewizyjnej,
- kol. Jacek Górny – członek komisji rewizyjnej.
Po ukonstytuowaniu się wyboru członków do nowego zarządu, skład na nową 4 – letnią kadencję 2019 – 2022 Zarządu Koła Nr 1 z dniem 11 stycznia 2019 r. przedstawia się następująco:
- kol. Kazimierz Kucierski – Prezes Koła,
- kol. Władysław Kaczmarek – Vice Prezes Koła,
- kol. Marian Puziak – Vice Prezes Koła,
- kol. Andrzej Sarnowski – Sekretarz Koła,
- kol. Maria Przybylska – Skarbnik Koła,
- kol. Waldemar Kozub – członek Zarządu Koła,
- kol. Włodzimierz Nowak – członek Zarządu Koła.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący zebrania kol. Zenon Freitag przekazał głos nowemu Prezesowi Koła Kazimierzowi Kucierskiemu, który podziękował za wybór i tak liczne przybycie członków związku na zebranie oraz sprawne przeprowadzenie całości. Następnie, Prezes Kazimierz Kucierski, zaprosił wszystkich członków do wspólnego obiadu z lampką szampana, która była symbolem szczęśliwego Nowego Roku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk oraz Naczelnik Wydziału Finansów poznańskiej Komendy kpt. Donata Botta.
Ilość obecnych członków – 82 członków.

Za Zarząd:
Kazimierz Kucierski

Galeria: 
Kategoria: