Odwiedziny MDP Swarzędz w JRG-3

W dniu 17.01.2019 r. naszą jednostkę odwiedziła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Swarzędz. Funkcjonariusze systemu zmianowego zaprezentowali sympatykom pożarnictwa sprzęt będący na wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych, objaśniając jego działanie i zastosowanie. Dzieci miały możliwość przymierzyć ubranie specjalne typu NOMEX oraz hełm strażacki i wsiąść do kabiny samochodu. Zajęcia odbyły się w przyjaznej atmosferze oraz z wielkim zaciekawieniem ze strony młodzieży.

Opracował: mł.asp Wolniewicz Przemysław