JRG 8 - Przejście na zaopatrzenie emerytalne Dowódcy JRG st. kpt. Jacka Orlikowskiego

31 stycznia 2019 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie był dniem, kiedy ze służbą w PSP żegnał się st. kpt. Jacek Orlikowski – Dowódca tejże jednostki. O godz. 8:00 odbyła się uroczysta, ostatnia zmiana służby z udziałem st. kpt. J. Orlikowskiego, podczas której podziękował on wszystkim funkcjonariuszom JRG 8 za dotychczasową współpracę. Następnie o godz. 12:00 odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu oraz kadrą dowódczą, naczelnikami i pracownikami tutejszej komendy.
W uroczystości udział wzięli:
- Komendant Miejski PSP w Poznaniu – mł. bryg. Jacek Michalak,
- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu - mł. bryg. Rafał Kociemba,
- Komendant Powiatowy PSP w Obornikach – st. bryg. Sławomir Zdrenka
- Komendant Powiatowy PSP w Srodzie Wlkp. – mł. bryg. Tomasz Skorliński
- dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego –
Paweł Kurosz,
- przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
Dariusz Fleischer
- emerytowany Dowódca JRG 4 a później JRG 7 kpt. Dariusz Jezierski
- emerytowany Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP W Poznaniu –
st. kpt. Tomasz Krajnik
- osobną grupę tworzyli byli komendanci tut. komendy w osobach st. bryg. Krzysztofa Wiśniewskiego, st. bryg. Witolda Rewersa, bryg. Wojciecha Mazura
- oraz koledzy i koleżanki z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

St. kpt. Jacek Orlikowski w Państwowej Straży Pożarnej pełnił służbę od 1997 roku, kiedy to jako kadet rozpoczął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły w czerwcu 1999 r. został przyjęty do służby w KM PSP w Poznaniu jako dowódca zastępu, a od 01.11.1999 pracował w wydziale operacyjno - szkoleniowym, aż do 01.02.2007, kiedy to objął stanowisko zastępcy naczelnika tegoż wydziału. W 01.01.2013 mianowany zastępcą dowódcy JRG 7, a od 21.07.2016 dowódcą JRG 7. Ostatnim etapem strażackiej kariery było objęcie stanowiska dowódcy JRG 8 01.10.2018r.
St. kpt. Jacek Orlikowski przez wszystkie lata służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe m. in. ukończył studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Regularnie uczestniczył w sympozjach i konferencjach o tematyce ratowniczej, swoim doświadczeniem jako dowódca JRG 7 dzielił się pisząc artykuły o tematyce pożarniczej do magazynów ratowniczych tj. „Przegląd Pożarniczy”, magazyn „W Akcji” tym samym promując w kraju Komendę Miejską PSP w Poznaniu. W ostatnich latach st. kpt. Jacek Orlikowski aktywnie działał również w promowaniu ochrony przeciwpożarowej wśród społeczności lokalnej publikując w lokalnych gazetach materiały prewencyjno – informacyjne m.in. w cyklu „ Ratajscy strażacy radzą…”, uczestnicząc też regularnie w sesjach rad osiedli i w organizowanych spotkaniach z mieszkańcami. Jest autorem trzech ulotek prewencyjnych „ Bezpieczne wakacje ”, „ Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Mieszkanie”. Dodatkowo funkcjonariusz jest pomysłodawcą cieszącej się ogromnym zainteresowaniem już od kilku lat imprezy plenerowej pod nazwą „Bezpieczne wakacje”. Impreza ma charakter prewencyjny i skierowana jest do mieszkańców rejonu operacyjnego JRG 7, ale i całego Poznania. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie otaczających nas zagrożeń oraz przedstawienie zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia. Za szczególne zaangażowanie w wykonywanie zadań służbowych wielokrotnie wyróżniany nagrodami przez przełożonych. Odznaczony m.in srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz brązowym medalem Za Długoletnią Służbę.

Jeszcze raz dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy wszystkiego najlepszego.
Kierownictwo, koleżanki i koledzy
z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu

tekst: kpt. J. Szewczyk
zdjęcia: JRG 8

Galeria: